Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Bicyklová ergometrie

Bicyklová ergometrie je zátěžový test, který se provádí k získání informací o tom, jak srdce pracuje při fyzické námaze. Během cvičení se Vaše srdce intenzivněji stahuje a bije rychleji než při běžných činnostech, proto zátěžový test může odhalit problémy srdce, které se v klidu nemusí projevit. Při testu se šlape na rotopedu a přitom je zaznamenáván srdeční rytmus (EKG) a krevní tlak. Lékař doporučuje zátěžový test v případě, kdy očekává, že můžete mít ischemickou chorobu srdeční, což je situace, kdy se při zátěži projeví nedostatečné zásobení srdečního svalu kyslíkem, nebo nepravidelnosti srdečního rytmu. Test se také využívá k úpravě terapie u již diagnostikovaného srdečního onemocnění – ke zjištění, jak dobře léčba funguje, či ke stanovení zátěže, kterou Vaše srdce překoná. Ve speciálních případech může být zátěžový test použit k načasování kardiochirurgické operace, např. náhradě chlopně.

Obecně je bicyklová ergometrie bezpečné vyšetření a komplikace testu bývají vzácné. Jsou jimi například:

  • Nízký krevní tlak (hypotenze). Krevní tlak může poklesnout během nebo ihned po skončení zátěže, při tom se můžete cítit na omdlení nebo se Vám může motat hlava. Tento problém by měl odeznít krátce po skončení cvičení.
  • Poruchy srdečního rytmu (arymie). Arytmie, které vznikají při zátěži obvykle rychle odezní po ukončení cvičení.
  • Infarkt myokardu. Tato komplikace je extrémně vzácná, nicméně může se zátěží vyprovokovat.

Před testem není třeba zvláštní přípravy. Je vhodné 2 hodiny před zátěží nejíst, nepít a nekouřit. Lékař Vás může požádat o vysazení některých léků, které by event. mohly ovlivnit výsledek testu. Pokud ale není řečeno jinak, tak užijte své léky tak, jak je zvykem. V případě, že užíváte inhalační léky na asthma nebo jiné onemocnění plic, tak tuto medikaci doneste s sebou a nezapomeňte na tyto léky upozornit lékaře a sestru. Přineste si s sebou sportovní oblečení, resp. sportovní kalhoty krátké či dlouhé a tenisky. Muži absolvují test s nahým hrudníkem, ženy v podprsence. Před tím než začnete, tak od Vás lékař zjistí, s jakými nemocemi se léčíte a jak často cvičíte. Podle toho určí míru zátěže během testu. Sestřička Vám na hrudník a na záda připevní EKG elektrody, na levou horní končetinu namotá manžetu k měření krevního tlaku. Poté začnete šlapat rychlostí 55 – 65 otáček za minutu, postupně se Vám bude zvyšovat zátěž, šlapání do pedálů bude každé 2 minuty náročnější. V jízdě na rotopedu budete pokračovat, dokud Vaše tepová frekvence nedosáhne požadované hodnoty (orientačně 220 – věk) nebo dokud se neobjeví potíže, kvůli kterým nebude možno dál pokračovat v testu – bolest na hrudi, dušnost, příliš vysoká nebo naopak nízká hodnota krevního tlaku, abnormální srdeční rytmus, závrať, určité specifické změny na EKG záznamu. Zátěž může být přerušena také kdykoliv, když Vám další pokračování ve cvičení bude nepohodlné. Po ukončení zátěže bude následovat 3minutové odpočinkové vyšlapávání. Po skončení testu můžete odejít z ordinace a pokračovat ve Vašich běžných denních činnostech. Výsledek testu s Vámi lékař probere v průběhu naplánované kontroly. Pokud k ergometrii přicházíte na základě doporučení od jiného lékaře, tak Vám výsledek předáme po skončení vyšetření a zhodnocení provede Váš ošetřující lékař.