Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku jednoduché vyšetření, které si na kvalitním přístroji můžete provádět i sami doma. Tímto vyšetřením zjišťujeme hodnoty tlaku v krevních tepnách v závislosti na činnosti srdce. Zjištění hodnoty krevního tlaku patří mezi rutinní vyšetření v ordinaci lékaře. Hypertenzní choroba je rizikovým faktorem rozvoje závažných kardiovaskulárních onemocnění jako jsou cévní mozková příhoda a infarkt myokardu. Proto byste od věku 18 let měli absolvovat měření alespoň každé 2 roky, aby případná hypertenzní choroba byla včasně zachycena. Pokud se již s vysokým krevním tlakem nebo jiným onemocněním srdce či cév léčíte, tak jsou samozřejmě namístě daleko častější a pravidelné kontroly.

Jak můžete orientačně hodnotit výsledek měření krevního tlaku ukazuje následující tabulka:

Horní (systolický) tlak v mmHg Dolní (diastolický) tlak v mmHg Vaše kategorie
pod 90nebopod 60nízký krevní tlak (hypotenze)
pod 120apod 80normální krevní tlak
120-139nebo80-89prehypertenze
140 a vícenebo90 a vícehypertenzní choroba

Hodnoty měření krevního tlaku mohou být v ordinaci lékaře zkresleny, protože se jedná o cizí a stresující prostředí. Také může vzniknout potřeba toho, aby se zjistilo, jaké jsou hodnoty Vašeho krevního tlaku v průběhu dne a noci v domácím prostředí nejen k diagnostice možné hypertenzní choroby, ale i u léčených nemocných k posouzení správné terapie. K tomu využíváme speciálních přístrojů, tzv. „holterů“, kterými můžeme 24 hodin monitorovat hodnoty Vašeho krevního tlaku.

V dohodnutém termínu se dostavíte do naší ordinace. Odložíte si oblečení na horní polovině těla, ženy si ponechají podprsenku. Sestřička Vám nasadí na paži manžetu k měření krevního tlaku a vlastní měřák o velikosti walkmana Vám připevní okolo pasu. Poté zkontroluje, jestli měření funguje. Pokud je vše v pořádku, tak se zapůjčeným přístrojem a deníčkem k zapisování událostí odejdete domů. Holter Vám bude měřit tlak v denní době každých 15 minut, v noci co půl hodiny. V době vlastního měření je vhodné paži uvolnit a neohýbat. Při chybném změření se může nafouknutí manžety během krátké doby opakovat. Aby nedošlo k nepřesnostem v záznamu, případně k poškození přístroje, musíte se vyvarovat pohybu v blízkosti silných magnetických polí, elektromotorů. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Během vyšetření není nutné žádné další omezení. Deníček slouží k zaznamenávání veškeré činnosti, která ovlivňuje krevní tlak, fyzická námaha, psychický stres, užívání léků, nespavost a doba spánku. Přístroj je diskrétní, malý a tichý, lze jej schovat pod volné oblečení a normálně s ním pracovat. Nesmí se namočit ani upustit na zem. Po vrácení přístroje jsou hodnoty načteny počítačem a následně zhodnoceny lékařem.