Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Transtorakální echokardiografie

Echokardiografie

Echokardiografie je vyšetření, kterým zobrazujeme srdce pomocí ultrazvukových vln. Umožňuje lékaři hodnotit, jak srdce pumpuje krev, jaký je pohyb a charakter srdečního svalu, vzhled srdečních chlopní o ostatních srdečních částí a díky tomu diagnostikovat onemocnění myokardu a chlopní.

Transtorakální echokardiografie (vyšetření sondou přes hrudní stěnu)

je vcelku jednoduché, nebolestivé a přitom v diagnostice onemocnění srdce pro kardiologa často rozhodující vyšetření. Lékař přiloží na kůži hrudníku ultrazvukovou sondu, na jejíž konec aplikuje speciální gel, který vede zvuk. Sonda detekuje ultrazvukové vlny, které se odrážejí od srdečních stěn, záznam současně zpracovává počítač do pohybujících se obrázků, které se objeví na monitoru přístroje. K hodnocení krevního průtoku přes srdeční oddíly a v cévách využíváme dopplerovského vyšetření. Pokud ultrazvukové vlny narazí na pohybující se červené krvinky, tak dojde k posunu výchozí frekvence, z čehož můžeme vypočítat rychlost krevního průtoku. Tento jev kdysi popsal Christian Doppler. Směru a rychlostem proudění můžeme přiřadit různé barvy, a tak vznikají tzv. barevné dopplerovské mapy.

Echokardiografickým vyšetřením můžeme získat následující poznatky o Vašem srdci:

Velikost srdce

Onemocnění srdečních chlopní, vysoký krevní tlak či jiné nemoci mohou způsobit zvětšení srdečních oddílů. Lékař může pomocí echokardiografie stanovit způsob léčby či monitorovat účinek zavedené terapie.

Srdce jako pumpa

Echokardiograficky je možno určit např. ejekční frakci, což je podíl krve, který je vypuzen z naplněné srdeční komory při jednom stahu. Pokud srdce nestačí pumpovat tolik krve, kolik lidské tělo potřebuje, tak se může rozvinout srdeční selhání.

Poškození srdečního svalu

Lékař při vyšetření hodnotí také to, jestli se všechny části srdeční stěny stejnou mírou podílejí na pumpování krve. Některé části se mohou např. po infarktu myokardu pohybovat méně nebo vůbec.

Chlopenní vady

Během echokardiografického vyšetření lékař hodnotí, jak se v průběhu srdečního stahu pohybují srdeční chlopně, jestli se dostatečně otevírají nebo zavírají tak, aby dobře těsnily. Také charakter krevního průtoku přes chlopně může upozornit na určité problémy, třeba na zúžení aortální chlopně, tzv. aortální stenózu.

Zkratové vady

Echokardiograficky můžeme detekovat defekty, které vedou k abnormálnímu propojení mezi srdečními oddíly nebo mezi srdcem a okolo probíhajícími cévami. Touto metodou lze také diagnostikovat komplexní vrozené srdeční vady dokonce i u ještě nenarozených dětí.

Vyšetření probíhá bez zvláštní přípravy vleže na levém boku. Můžete přijít najezení. Při vyšetření je nutný snadný přístup na hrudní stěnu, proto se v kabince svlečete od pasu nahoru, ženy odloží i podprsenku. V echolaboratoři bude ztlumené světlo, aby měl lékař na monitoru lepší kvalitu zobrazení. S sebou si přinesete ručník, který sestra rozprostře na vyšetřovací lůžko. Položíte se na levý bok, levou paži pod hlavou, lehce pokrčené dolní končetiny. Během vyšetření několikrát uslyšíte krátké hlasité zašumění, když přístroj bude zaznamenávat tok krve v srdci. Vyšetření obvykle trvá 15 – 30 minut. Aby bylo srdce co nejlépe vidět, tak vás může lékař požádat o provedení několika jednoduchých manévrů – zadržení dechu, vydechnutí, mírné pootočení, někdy také může sondou více přitlačit na hrudní koš. Lékař zhodnotí výsledek vyšetření ihned v rámci komplexní kontroly anebo s odstupem ve stanoveném termínu po domluvě s naší ambulancí. Pokud k echokardiografii přicházíte na základě doporučení od jiného lékaře, tak Vám výsledek předáme po skončení vyšetření a zhodnocení provede Váš ošetřující lékař.